Validiteit

Home Talententest Validiteit

Betrouwbaarheid
en validiteit

Een professionele talententest moet zowel valide als betrouwbaar zijn. Deze figuur legt uit waarom:

Het Talentenpaspoort is zowel betrouwbaar als valide.

De echte meerwaarde ligt in de validiteit van Het talentenpaspoort. Het is immers niet zo moeilijk om een betrouwbare vragenlijst te maken. Daarom dat veel testaanbieders alleen spreken over betrouwbaarheid.

validiteit
logo universiteit antwerpen

Ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Antwerpen

De online vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (2011).

De psychometrische kwaliteit van Het Talentenpaspoort staat beschreven in een technisch rapport dat volgende informatie geeft:

  • Betrouwbaarheid: gebaseerd op Cronbach’s Alpha waarden
  • Construct Validiteit: gebaseerd op Factor Analyse
  • Interne Validiteit: gebaseerd op Distributie Analyse
  • Test-retest Betrouwbaarheid: gebaseerd op Stability Coefficient

Voor al deze metingen scoort Het Talentenpaspoort goed tot zeer goed op de geldende psychometrische standaarden.

Machine Learning

In 2020-2021 is er verder onderzoek gedaan in samenwerking met de Universiteit Antwerpen naar de kenmerkende talenten van een job (het talentenDNA). Analyse met Machine Learning op de sinds 10 jaar verzamelde talenten data toont aan dat we nauwkeurig kunnen voorspellen welke job bij iemand past op basis van zijn Talentenpaspoort resultaten. Dit is gemeten op echte mensen in echte jobs en dus een bijkomend bewijs van de validiteit van Het Talentenpaspoort.

talentendna