Interne mobiliteit

Home Oplossingen Interne mobiliteit

Voordelen interne mobiliteit

Je medewerkers de kans bieden om een andere functie op te nemen binnen het bedrijf heeft verschillende voordelen.

Het verhoogt de retentie

Op een krappe arbeidsmarkt zoals vandaag hebben medewerkers volop kansen.

Voor je het weet zijn de mensen die je met zoveel moeite hebt aangetrokken weer vertrokken.

Door werknemers de mogelijkheid te geven om binnen het bedrijf te groeien en van functie te veranderen hoeven ze niet te vertrekken wanneer ze zich niet meer 100% gelukkig voelen in hun huidige job.

Knelpuntfuncties raken sneller ingevuld

“Als je zicht hebt op de talenten in je organisatie, dan ligt het goud voor het rapen.” Wenneke Ong

Het is dikwijls sneller en goedkoper een eigen medewerker om te scholen dan iemand extern aan te werven.

Maar dan moet je het wel goed aanpakken. Alleen als je jouw interne mobiliteit goed organiseert, zal je van deze voordelen kunnen profiteren. De belangrijkste vraag is: “Is er een goede match tussen de medewerker en zijn nieuwe functie?”

Hoe weet je of er een goede match zal zijn
tussen de persoon en zijn nieuwe functie?

Met Het Talentenpaspoort en het talentenDNA los je dit vraagstuk op in 3 stappen :

1

TalentenDNA van de functie

Met de talenten-scan ‘Het Talentenpaspoort’ meten we de talenten van jouw medewerkers die vandaag succesvol zijn in de functie. Het talentenDNA-algoritme bepaalt de kenmerkende talenten en bijhorende DNA-zones van de functie op basis van deze referentiegroep.

2

Talentenprofiel van de kandidaat

We meten de talenten van de interne kandidaat via zijn individuele Talentenpaspoort.

3

Matchen

Het matching-algoritme berekent de match tussen de talenten van de interne kandidaat en de kenmerkende talenten (het talentenDNA) van de functie in jouw organisatie.

Het matching algoritme is geen black-box dat een categorische beslissing neemt – match of geen match -. Het resultaat van de matching wordt weergegeven met een percentage en geeft ook aan waar de match of mismatch juist ligt. Zo kan je wanneer je verschillende interne kandidaten hebt makkelijk vergelijken en met iedere kandidaat ook een inhoudelijk gesprek voeren.

Het Talenten-Huis als ultieme facilitator van interne mobiliteit

Het Talenten-Huis is de innovatieve wederhelft van het traditionele Functie-Huis. Bij het traditionele Functie-Huis heeft iedere functie in je organisatie een functiebeschrijving met bijhorend competentieprofiel. Bij het Talenten-Huis heeft iedere functie ook zijn talentenDNA.

Wanneer je zo’n Talenten-Huis hebt kunnen je medewerkers hun persoonlijke talentenprofiel matchen met de verschillende functies in je bedrijf.

Een goede talenten-match betekent dat de persoon uit het goede hout is gesneden voor deze functie. Op basis van het competentieprofiel kan je dan kijken welke bijscholing of omscholing er nodig is. Maar van één ding ben je nu zeker, je investering in opleiding is een veilige investering.