Burn out

Home Oplossingen Burn out

“Waarom je niet je tijd maar je energie moet managen.”

dr. Emma Op den Kamp

Een burn-out is een energiestoornis die zijn oorzaak voornamelijk vindt in het werk. Aan burn-out gaat een proces van chronische overbelasting vooraf. Wat je aan de job geeft en terugkrijgt voelt niet meer in balans.

Bron: https://overheid.vlaanderen.be/personeel/welzijn/van-stress-naar-burn-out

Energie Analyse tool

“Wat je aan de job geeft en terugkrijgt voelt niet meer in balans.”

Het moeilijke ligt hem in het woordje ‘voelt’.

Voor twee personen met eenzelfde objectieve werkbelasting kan de subjectieve werkdruk heel anders aanvoelen.

Om een goed zicht te krijgen op dit subjectieve gevoel van balans/onbalans gebruiken we de Energie Analyse tool van Het Talentenpaspoort.

Op basis van jouw emotionele talenten breng jij je positieve (groen) en negatieve (rood) energie in kaart op het vlak van werkinhoud en werkrelaties. Zo kan je met een cijfer uitdrukken of jouw energiebalans op het werk positief of negatief is. Zie figuur:

Waarom Energie Analyse?

Om een burn-out te voorkomen moet je werk je meer mentale energie geven dan energie kosten. De eindbalans zou dus minstens lichtjes positief moeten zijn.

Ons advies is om jaarlijks of tweejaarlijks zo’n persoonlijke Energie Analyse uit te voeren. Als je één keer een Energie Analyse onder begeleiding hebt gedaan kan je de jaren daarna volledig zelfstandig aan de slag.

Door middel van jobcrafting kan je met kleine ingrepen de energiebalans in je werk herstellen of verbeteren. Zo ga je naar een betere baan zonder weg te gaan.

Een aantal van onze Talentenpaspoort coaches zijn gespecialiseerd in de Energie Analyse tool en job crafting.

Neem contact met hen op
burnout

“Een job waarin je je talent
kan inzetten geeft je energie.”