Change management

Home Oplossingen Change management

Veranderingstraject

Bij veranderingstrajecten heeft de moderne manager een groot instrumentarium aan hulpmiddelen om de verandering te begeleiden (visie / strategie / kritische succesfactoren / kritische prestatie indicatoren /management dashboards/…).

De grote leemte ligt hem niet hier, maar wel in het betrekken van de individuele medewerker in de verandering.

change management

Betrokkenheid

Wanneer we in een veranderingstraject aan de slag gaan met het Talentenpaspoort van de medewerker en het Talentenpaspoort van het team, nodigen we hen uit om zelf te formuleren waar en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste verandering. Omdat die bijdrage vertrekt vanuit de eigen talenten voelt men zich veel persoonlijker betrokken bij de verandering en vergroot de kans op slagen exponentieel.

Ga aan de slag!

Een aantal van onze Talentenpaspoort coaches zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingstrajecten. Neem contact met hen op.