Eerst je talenten. Dan je competenties.

Home News Eerst je talenten. Dan je competenties.

Eerst je talenten. Dan je competenties.

Ik raakte de afgelopen tijd geïrriteerd door enkele artikels waarin grote bedrijven trots verkondigen dat ze kiezen voor een competentiegerichte loopbaan. Ze vinden zichzelf vooruitstrevend door niet langer naar diploma’s te kijken maar naar de competenties die mensen hebben. (“Naar een hr gebaseerd op competenties en niet op basis van functies”   25/09/23, “Vaardigheden staan centraal” Workday 5/10/23, beide artikels verschenen in HR Magazine)

Hoewel dit op het eerste gezicht een positieve ontwikkeling lijkt, is het in feite een achterhaalde visie. Door zich te richten op competenties, missen deze bedrijven de werkelijke basis van wat mensen voldoening en potentieel geeft in hun job: hun talenten.

Heeft het ermee te maken dat de AI tools, waar men vandaag maar al te graag mee pronkt, gemakkelijk competenties en ervaringen kunnen lezen en interpreteren in CV’s en LinkdIn profielen, maar veel moeilijker de onderliggende talenten kunnen bepalen? Alleszins mag het geen reden zijn om de kar voor het paard te spannen.

Competenties zijn de kennis en vaardigheden die we door ervaring en opleiding hebben opgedaan. Talenten zijn onze natuurlijke kwaliteiten die we niet hebben moeten aanleren en die ons een voorsprong geven op anderen. Ze maken ons uniek en stellen ons in staat om te excelleren. Deze natuurlijke capaciteiten zijn te vergelijken met de fundamenten van een huis. Competenties ,aan de andere kant, zijn de materialen waar het huis mee werd gebouwd. Het huis symboliseert ons werk en loopbaan.

We weten dat een huis, hoe prachtig ook, niet lang overeind blijft staan als het niet is gebouwd op solide fundamenten. Op dezelfde manier is een loopbaan die niet is gebaseerd op onze natuurlijke talenten niet duurzaam, ongeacht hoeveel competenties we hebben verworven.

Daarom moeten we eerst kijken naar onze talenten bij het overwegen van een functie of loopbaan. Welke aspecten van de functie sluiten aan bij onze natuurlijke talenten? Zullen we in staat zijn om te excelleren en te groeien in deze rol op basis van wat we van nature graag doen en ons gemakkelijk afgaat?

Pas nadat we deze vragen hebben beantwoord, moeten we kijken naar onze competenties. Hebben we de nodige vaardigheden en kennis voor deze functie? Zo niet, kunnen we ze dan verwerven?

Door eerst naar onze talenten te kijken en dan pas naar onze competenties, krijgen we meer zin in onze job en voelen we ons meer betrokken. Want wanneer we onze talenten gebruiken, verkleinen we de afstand tussen wie we zijn en wat we doen. Bovendien leidt het bouwen op onze talenten tot betere resultaten omdat het ons in staat stelt te excelleren in wat we doen.

Maar hoe ga je concreet aan de slag met talenten?

Hiervoor bieden wij valide en betrouwbare tools:

 

auteur: Peter Monsieurs / Het Talentenpaspoort